..:: MENU ::..
..:: STRONA GŁÓWNA ::..
..:: PATRON ::..
..:: NAUCZYCIELE ::..
..:: UCZNIOWIE ::..
..:: SAMORZĄD UCZNIOWSKI::..
..:: SUKCESY ::..
..:: SUKCESY SPORTOWE::..
..:: NASZE PRACE ::..
..:: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ::..
..:: PODRĘCZNIKI ::..
..:: LINKI ::..
..:: DLA RODZICÓW ::..
..:: KALENDARZ SZKOLNY ::..
..:: TERMINARZ ZEBRAŃ ::..
..:: PRZERWY - DZWONKI ::..
..:: REKRUTACJA KL. I :..
..:: KONTAKT ::..
.: DZIAŁANIA SZKOŁY :.
..:: ŚWIETLICA ::..
..:: BIBLIOTEKA ::..
..:: PEDAGOG ::..
..:: LOGOPEDA ::..
..:: LUSTRO ::..
..:: HISTORIA ::..
..:: ZESPÓŁ FLETOWY ::..
..:: ZAJĘCIA UNIJNE ::..
..:: UKS LOTNIK ::..
..:: NAPISALI O NAS ::..
..:: ABSOLWENCI ::..
..:: HISTORIA SZKOŁY ::..
..:: NASZA SZKOŁA ::..

Nakarm głodne dziecko - wejdŸ na stronę www.Pajacyk.pl


Bezpieczny InternetPEDAGOG SZKOLNY
mgr Dorota Kołaczyńska

Gabinet 19

  Godziny przyjęć pedagoga szkolnego
  w roku szkolnym 2016/2017:  Dni
  tygodnia
  Godziny

  Poniedziałek

  08.00 - 13.00

  Wtorek

  08.00 - 13.00

  Środa

  12.20 - 17.20

  Czwartek

  11.30 - 16.30

  Piątek

  11.30 - 16.30


Do zadań pedagoga szkolnego należą:

1. Rozliczanie uczniów z realizacji obowiązku szkolnego.
2. Współtworzenie Planu wychowawczo - profilaktycznego.
3. Organizacja profilaktyki w szkole.
4. Konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych, profilaktyki, edukacyjnych i organizacyjnych.
5. Pomoc materialna:
- stypendia szkolne (socjalne)
- zasiłki szkolne (dla uczniów po zdarzeniach losowych)
- wyprawka (dofinansowanie zakupu podręczników dla klas III oraz dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym)
- obiady refundowane ( dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej)
- inna (w miarę możliwości)
6. Pomoc w nauce uczniom mającym trudności.
7. Współpraca z nauczycielami, psychologiem, logopedą oraz z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wołominie.
8. Poradnictwo zawodowe.
9. Zajęcia socjoterapeutyczne.
10. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.

--------------------------------------------------------------

-->> Program profilaktyczny "ZnajdŸ Właściwe Rozwiązanie" w klasie IV d poprowadziła p. Ewelina Kostrzębska (praktykantka) wraz z pedagogiem Dorotą Kołaczyńską. Podczas ostatnich zajęć przeprowadzono wśród uczniów ankietę. Ankiety wypełniło w sumie 73 uczniów. Opracowaniem ankiet zajęły się p. Dorota Kołaczyńska i p. Ewelina Kostrzębska.

Wyniki ankiety:
- 79,5% uczniów poszerzyło swoją wiedzę na temat składników dymu tytoniowego,
- 84,9% uczniów dowiedziało się więcej o negatywnym wpływie palenia na zdrowie,
- 84,9% uczniów dowiedziało się więcej o szkodliwości biernego palenia,
- 86,3% uczniów nauczyło się radzić sobie z presją otoczenia,
- 79,5% uczniów nauczyło się lepiej radzić sobie ze stresem,
- 79,5% uczniów dzięki zajęciom bardziej pozytywnie myśli o sobie,
- 5,5% uczniów nie miało zdania,
- 8% uważało, ze zajęcia nie poszerzyły ich wiedzy i nie nauczyły niczego nowego.br W następnym roku szkolnym program będzie prowadzony również w klasach czwartych. Tak wczesna profilaktyka pozwala zapobiec w dużej mierze sięganiu po używki, a w szczególności po wyroby tytoniowe.


PROFILAKTYKA – WYSTYRZEGAMY SIĘ NAŁOGÓW,
DBAMY O ZDROWIE!

-->> "Znajdź Właściwe Rozwiązanie" to program profilaktyczny prowadzony od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie. Skierowany jest do uczniów klas IV - VI.
Szkolenie nauczycieli do realizacji programu przeprowadziły pani Izabela Fedorczyk i pani Renata Modzelewska z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wołominie. Dzięki ich fachowym poradom i dostarczonym materiałom profilaktycznym uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat składników dymu tytoniowego, negatywnego wpływu palenia na zdrowie oraz szkodliwości biernego palenia.
Koordynatorem i prowadzącym zajęcia z uczniami jest pedagog pani Dorota Kołaczyńska. W roku szkolnym 2013/2014 programem "Znajdź Właściwe Rozwiązanie" zostali objęci uczniowie klas czwartych. W prowadzenie zajęć włączyła się pani Emilia Sulejewska - studentka APS odbywająca praktyki w naszej szkole. Uczniowie podczas zajęć warsztatowych rozwijają umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia, ze stresem oraz uczą się bardziej pozytywnego myślenia o sobie. Przekazują rodzicom list z informacją o szkodliwym wpływie palenia na zdrowie dziecka oraz na pogorszenie jego wyników w nauce. List ostrzega również przed niebezpieczeństwem płynącym z przykładu z domu. Z badań naukowych wynika, że dzieci z rodzin palaczy częściej sięgają po papierosy. Rodzice wypowiedzieli się w ankiecie na temat: "Dlaczego nie warto palić?" Najczęściej odpowiadali, że palenie szkodzi zdrowiu palących oraz biernych palaczy.
Program cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Dzieci chętnie wypowiadają się na temat zagrożeń, wykazują się dużą wiedzą, chętnie uczą się asertywności. Nasza szkoła prowadzi także programy "Czyste Powietrze Wokół Nas" dla klas "0" oraz "Nie Pal Przy Mnie. Proszę!" dla klas pierwszych. Koordynatorem tych programów jest pani Dorota Milewska. Zajęcia prowadzą wychowawcy klas "0" i klas pierwszych.
Programem "Trzymaj Formę" objęto uczniów klas piątych. Ideą przewodnią programu jest zdrowe odżywianie i dbanie o formę fizyczną. Konkursy, zawody, zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, przyrody, plastyki, techniki i informatyki. Prace koordynuje pani Beata Wojciechowska. Cdn.

>>> Zapraszamy do galerii:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie - D.P. 2006