..:: MENU ::..
..:: STRONA GŁÓWNA ::..
..:: PATRON ::..
..:: NAUCZYCIELE ::..
..:: UCZNIOWIE ::..
..:: SAMORZĄD UCZNIOWSKI::..
..:: SUKCESY ::..
..:: SUKCESY SPORTOWE::..
..:: NASZE PRACE ::..
..:: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ::..
..:: PODRĘCZNIKI ::..
..:: LINKI ::..
..:: DLA RODZICÓW ::..
..:: KALENDARZ SZKOLNY ::..
..:: TERMINARZ ZEBRAŃ ::..
..:: PRZERWY - DZWONKI ::..
..:: ZAPISY DO KL. I :..
..:: KONTAKT ::..
.: DZIAŁANIA SZKOŁY :.
..:: ŚWIETLICA ::..
..:: BIBLIOTEKA ::..
..:: PEDAGOG ::..
..:: LOGOPEDA ::..
..:: LUSTRO ::..
..:: HISTORIA ::..
..:: ZESPÓŁ FLETOWY ::..
..:: ZAJĘCIA UNIJNE ::..
..:: UKS LOTNIK ::..
..:: NAPISALI O NAS ::..
..:: ABSOLWENCI ::..
..:: HISTORIA SZKOŁY ::..
..:: NASZA SZKOŁA ::..

Nakarm głodne dziecko - wejdŸ na stronę www.Pajacyk.pl


Bezpieczny Internet
Zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2017/2018 odbywają się
od 15 marca do 10 kwietnia 2017

- DZIECI SIEDMIOLETNICH ur. w 2010 r.: (obowiązek)
- DZIECI 6-cio letnich ur. w 2011r.: (na wniosek rodziców)
- Dzieci, które miały odroczony obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017

zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły

Obwód szkoły określony jest w załączniku nr 3 do uchwały NR 372/XXX/III/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 lutego 2017r.

Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej
można uzyskać pod nr telefonu (22) 786 50 31


Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły.
W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:
1. akt urodzenia (do wglądu)
2. dokument zawierający PESEL dziecka,
3. wypełniona karta zgłoszenia (do pobrania >>>> T U T A J lub w sekretariacie szkoły)
4. wypełnione oświadczenie o miejscu zamieszkania (do pobrania >> T U T A J lub w sekretariacie szkoły)

PRZYJMOWANIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECKA 6-LETNIEGO

Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w klasie I pod warunkiem:
korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej

lub

posiadania opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadku gdy dziecko nie korzysta z wychowania przedszkolnego).

ODROCZENIE OBOWIAZKU SZKOLNEGO DZIECI 7-LETNICH

1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
3. Do wniosku o odroczenie dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. (w przypadku gdy dziecko nie korzysta z wychowania przedszkolnego)
4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Więcej informacji o obowiązku szkolnym w (Dz.U. z 2017r. poz.59)
Rozdział 2. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.


*****************************************************************

Obwód szkoły obejmuje uczniów zamieszkałych w następujących miejscowościach:

Radzymin

– ulice:

Adama Mickiewicza, Aleja Jana Pawła II – numery nieparzyste, Bartosza Głowackiego od ul. P.O.W. do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(numery parzyste od 2 do 20), Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Czapury, Czereśniowa, Dolna, Dr. mjr. Tadeusza Koliski, Dzielna, Gabriela Narutowicza, Generała Lucjana Żeligowskiego, Glinkowska, Gródki, Henryka Sienkiewicza, Husarska, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Jana Kilińskiego, Jana Matejki, Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, 11 Listopada, Juliana Tuwima, Juliusza Kossaka, Juliusza Słowackiego, Jutrzenki, Kpt. Ryszarda Downara Zapolskiego, Kpt. Stefana Pogonowskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Konstytucji 3 Maja, Juliusza Kotkowskiego, Kredytowa, Księcia Edwarda Lubomirskiego, Ks. Ignacego Skorupki, Ks. Kazimierza Narbutta, Księżnej Eleonory Czartoryskiej, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Łodygowa, 1 Maja, Mjr. Stefana Waltera, Malownicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka I, Miłosna, Mistrza i Małgorzaty, Modra, Mokra, Ogrodowa, Orła Białego, Pl. Tadeusza Kościuszki, Plac Wolności, Pionierska, Piotra Skargi, P.O.W. (Polskiej Organizacji Wojskowej), Romantyczna, Romualda Traugutta, Rycerska, Stanisława Marszała, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, Strzelców Kaniowskich, Strzelców Wileńskich, Wąska, Wczasowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Włodzimierza Tetmajera, Wołomińska, Wspólna, Wyszkowska, Zielona, Zwycięska.

Miejscowości:

Dybów Kolonia, Emilianów, Łosie, Mokre, Stary Dybów, Wiktorów, Zawady, Zwierzyniec.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie - D.P. 2006