..:: MENU ::..
..:: STRONA GŁÓWNA ::..
..:: PATRON ::..
..:: NAUCZYCIELE ::..
..:: UCZNIOWIE ::..
..:: SAMORZĄD UCZNIOWSKI::..
..:: SUKCESY ::..
..:: SUKCESY SPORTOWE::..
..:: NASZE PRACE ::..
..:: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ::..
..:: PODRĘCZNIKI ::..
..:: LINKI ::..
..:: DLA RODZICÓW ::..
..:: KALENDARZ SZKOLNY ::..
..:: TERMINARZ ZEBRAŃ ::..
..:: PRZERWY - DZWONKI ::..
..:: REKRUTACJA KL. I :..
..:: KONTAKT ::..
.: DZIAŁANIA SZKOŁY :.
..:: ŚWIETLICA ::..
..:: BIBLIOTEKA ::..
..:: PEDAGOG ::..
..:: LOGOPEDA ::..
..:: LUSTRO ::..
..:: HISTORIA ::..
..:: ZESPÓŁ FLETOWY ::..
..:: ZAJĘCIA UNIJNE ::..
..:: UKS LOTNIK ::..
..:: NAPISALI O NAS ::..
..:: ABSOLWENCI ::..
..:: HISTORIA SZKOŁY ::..
..:: NASZA SZKOŁA ::..

Nakarm głodne dziecko - wejdŸ na stronę www.Pajacyk.pl


Bezpieczny InternetRealizacja projektu "Szkoła Równych Szans - VI edycja" dofinansowanego z Funduszy Europejskich

(4 projekt)

-->> Gmina Radzymin od września 2016 roku rozpoczęła realizację projektu "Szkoła Równych Szans - VI edycja" dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który trwać będzie do grudnia 2017 roku.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie prowadzonego przez Gminę Radzymin uczniowie będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
- zajęcia rozwijające z matematyki
- zajęcia wspomagające edukację przyrodniczo-ekologiczną
- zajęcia wspomagające edukację historyczną.
Tematyka i forma zajęć wynika z przeprowadzonych w każdej ze szkół Diagnozach Potrzeb.
Każda ze szkół prowadzi indywidualnie rekrutację na zajęcia zaplanowane w swojej szkole.
Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Gminami: Jabłonna Lacka, Kozienice, Poświętne, Przasnysz, Repki, Klembów, Sobolew, Sarnaki, Wodynie i Zawidz.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach woj. mazowieckiego.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 222 967,45 zł a całkowita wartość projektu to 4 028 709,31 zł.

Więcej na www.mapadotacji.gov.pl

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

>>>> ZAJĘCIA MATEMATYCZNE:

>>>> ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

>>>> ZAJĘCIA Z EDUKACJI PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ 1:

>>>> ZAJĘCIA EDUKACJI PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ 2:

>>>> KOŁO HISTORYCZNE "WIARUS" - ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE Z HISTORII:

**********************************************


"Wiedza - klucz do przyszłości"

(3 projekt)W naszej szkole realizowany był od dnia 17 lutego 2011 r.
do dnia 30 listopada 2011 r.
gminny projekt "Wiedza - klucz do przyszłości"
wspófinasowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Celem projektu było zapewnienie uczniom szkół podstawowych
i gimnazjalnych możliwości rozwoju edukacyjnego
oraz poprawy i wyrównania szans edukacyjnych
poprzez udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych
w szkołach.


**********************************************

W naszej szkole realizowane były następujące zajęcia pozalekcyjne:

1. Zajęcia językowe (j. angielski): 60 godzin - 2 grupy.

2. Zajęcia komputerowe: 60 godzin - 4 grupy.

3. Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas IV-V: 60 godzin - 3 grupy.

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV i V: 30 godzin - 3 grupy.

5. Warsztaty wsparcia psychologicznego w wymiarze 5 godz.


**********************************************


Uczniowie, którzy nie mają w domu Internetu mogą korzystać
z platformy radzymin.hr.net.pl

w szkole w następujących godzinach:

Wtorek: 09.40-10.25 sala 18 (3 lekcja)

środa: 14.05-14.50 sala 18 (8 lekcja)

Czwartek: 08.00–08.45 sala 18 (1 lekcja

**********************************************


"Nasza przyszłość w naszych rękach"

(2 projekt)
W naszej szkole realizowany był od dnia 1 lutego 2010 r.
gminny projekt "Nasza przyszłość w naszych rękach"

wspófinasowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Celem projektu było zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych możliwości rozwoju edukacyjnego
oraz poprawy i wyrównania szans edukacyjnych
poprzez udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych
w szkołach.


**********************************************

W naszej szkole realizowane były następujące zajęcia pozalekcyjne:

1. Zajęcia językowe (j. angielski) 60 godzin - 8 grup.

2. Zajęcia komputerowe 60 godzin - 3 grupy.

3. Zajęcia wyrównawcze dla klas młodszych 30 godzin - 2 grupy.

4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas V 30 godzin - 2 grupy.

5. Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas IV-V 60 godzin - 5 grup.

6. Warsztaty wsparcia psychologicznego w wymiarze 5 godz.


**********************************************


Uczniowie, którzy nie mają w domu Internetu mogą korzystać
z platformy radzymin.hr.net.pl

w szkole w następujących godzinach:

wtorek: 09.40-10.25 (3 lekcja) sala nr 18

środa: 09.40-10.25 (3 lekcja) sala nr 18

**********************************************


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTU

"Nasza przyszłość w naszych rękach"

Projekt realizowany był w szkole od 1 lutego 2010r. do 31 grudnia 2010r. i obejmował 20 grup. Zajęcia rozpoczęło 200 Beneficjentów Ostatecznych i 43 Wolnych Słuchaczy. Podczas zajęć z uczestnictwa w projekcie zostało wykreślonych 8 Beneficjentów Ostatecznych: sześciu uczniów zostało wykreślonych na wniosek rodziców, jedna uczennica z powodu niskiej frekwencji i jedna uczennica od września rozpoczęła naukę w innej szkole. Miejsce Beneficjentów Ostatecznych zajęli Wolni Słuchacze zgodnie z kolejnością wynikającą z listy ustalonej przez Komisję.
Wszystkie zaplanowane zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z planem i w terminie. Uczniowie podczas zajęć w pracowni komputerowej korzystali z platformy e-learningowej, np. wymieniając między sobą pliki, korzystając z umieszczonych kursów językowych i komputerowych. Chętni uczniowie mogli również korzystać z platformy w domu logując się na swoje konto oraz podczas pełnienia dyżurów w pracowni przez opiekuna platformy.
Dokumentacja była prowadzona przez nauczycieli skrupulatnie, poprawnie i na bieżąco. Na każdych zajęciach uczniowie otrzymywali przysługujący im posiłek. Nauczyciele, którzy złożyli zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne otrzymali je i wykorzystywali na swoich lekcjach.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, śmiało zgłaszali swoje potrzeby. Nauczyciele pracowali zgodnie z założonym wcześniej planem, ale na sugestie uczniów wplatali zagadnienia, które wiązały się z zainteresowaniami uczniów. Już w trakcie prowadzonych zajęć można było zaobserwować znaczne zmiany w zachowaniu i postawach uczestników projektu oraz wyraźne postępy w nauce. Uczniowie chętniej podejmowali samodzielne działania, zgłaszali się do wykonywania dodatkowych prac. Uczestnicy zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w znacznie lepszym stopniu przyswajali nowe wiadomości. Wpłynęło to na poprawę motywacji do nauki u dzieci słabszych oraz wzrost aspiracji edukacyjnych dzieci zdolniejszych. Wzrosła samoocena Beneficjentów Ostatecznych, co wiąże się z lepszym samopoczuciem ich w szkole i w grupie rówieśniczej.

**********************************************


"Młodzi, wykształceni"

(1 projekt)
W naszej szkole realizowany był od dnia 1 lutego 2009 r. do stycznia 2010 r.
gminny projekt "Młodzi, wykształceni"

wspófinasowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Celem projektu było zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych dostępu do bezpłatnych szkoleń językowych, komputerowych i przedmiotowych (przedmioty matematyczno-przyrodnicze) jak również dostęp do zajęć wyrównujących, uzupełniających braki i opóźnienia oraz warsztatowych zajęć wsparcia psychologicznego.


**********************************************

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie - D.P. 2006